CLOUDFORCE LIGHTHOUSE

Ace up your sleeves

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Συνοπτικά, το Lighthouse είναι ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των επαφών σας, των ροών εργασιών σας και των δεδομένων σας - είτε αφορά σε λειτουργίες της καθημερινότητά σας, είτε σε εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες που χρειάζεστε ειδική οργάνωση και λειτουργικότητα - όπως η διαχείριση εκλογικού σώματος και αναγκών αυτών.

Με ενσωματωμένες λειτουργίες συγχρονισμού δεδομένων μεταξύ όλων των συσκευών σας, αλλά και με ασφαλή πρόσβαση από όποια συσκευή και εάν χρησιμοποιείτε, καθιστά τη πρόσβαση στα δεδομένα σας - οπουδήποτε και όποτε τη χρειαστείτε - εγγυημένη και προστατευμένη.

Χρησιμοποιείται από μεγάλο πλήθος ειδικοτήτων, προσαρμοσμένο κάθε φορά στις ατομικές ανάγκες του κάθε προσώπου. Ειδικότερα, για χρήση σε πολιτικά γραφεία, ιατρεία κλπ, έχει ήδη αναπτυχθεί μια ισχυρή εργαλειοθήκη που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΟ LIGHTHOUSE

Πλούσια εργαλειοθήκη

Το Lighthouse περιέχει ένα ισχυρό σύνολο λειτουργιών. Ειδικότερα, για χρήση σε πολιτικά γραφεία, η πλούσια εργαλειοθήκη του σε συνδυασμό με τον ελληνικό εκλογικό κατάλογο καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

Συνεχής ενημέρωση

Καθημερινά επενδύουμε το χρόνο μας για την ανάπτυξη περισσότερων εργαλείων, είτε για γενική χρήση είτε ανταποκρινόμενοι στις δικές σας ανάγκες. Το Lighthouse είναι ένα πληροφοριακό σύστημα με διαρκή εξέλιξη που δίνει μόνο λύσεις στις πάγιες ή κατά περίπτωση ανάγκες σας.

Applications

Μέσω της ανοικτής αρχιτεκτονικής τους μπορούμε και σχεδιάζουμε έξυπνες εφαρμογές για τις κινητές σας συσκευές. Εφόσον το επιθυμείτε, δημιουργούνται εφαρμογές που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις δικές σας ανάγκες.

Ασφάλεια

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη απαίτησή σας για εμπιστευτικότητα. Το Lighthouse είναι ανεξάρτητο από κατασκευαστές υλικού και λογισμικού, μπορεί να εγκατασταθεί σε δική μας ασφαλή υποδομή, αλλά και σε δική σας κατόπιν απαίτησης.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για τις βασικές υπηρεσίες και λειτουργίες του Lighthouse.

Καρτέλες προσώπων

Πλήρης καταγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του κάθε προσώπου, καθώς και ειδικά πεδία αποθήκευσης σχόλιων και δεδομένων επικοινωνίας.

Tip

Έχετε δυνατότητα αποθήκευσης ειδικών σημάνσεων στα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το εάν θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι σε μαζικές εξαγωγές - αποστολές.

Συσχετίσεις προσώπων

Χτίστε δυναμικά το οικογενειακό (και όχι μόνο) δέντρο του κάθε προσώπου μέσω της απόδοσης σχέσεων μεταξύ προσώπων.

Tip

Σχέσεις που απορρέουν από αυτές που έχετε αποθηκεύσει, δημιουργούνται αυτόματα (πχ εάν ένα πρόσωπο Χ αποθηκευτεί ως γονέας του Υ, τότε αυτόματα και η σύζυγος Ζ του Χ θα γίνει γονέας του Υ, τα αδέρφια των Χ και Ζ θα γίνουν θείοι/θείες του Υ... μέχρι το επίπεδο συγγένειας ξαδερφιών).

Για κάθε πρόσωπο μπορείτε να δείτε συνολικά τα συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτό (1ος βαθμός σύνδεσης). Ακόμα, μπορείτε να δείτε και τα συνδεδεμένα πρόσωπα όλων των βαθμών σύνδεσης.

Tip

Δεν υπάρχει όριο στη διαχείριση των βαθμών συνδέσεων προσώπων και μπορείτε να ανακαλύψετε πολλαπλές προσβάσεις προς το κάθε πρόσωπο.

Αποθήκες δεδομένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε αποθήκες δεδομένων - επαφών με εισαγωγή των δεδομένων από excel. Δεν είναι απαραίτητη η προϋπόθεση συγκεκριμένης δομής στο excel γιατί το Lighthouse σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε όποιο αρχείο excel και εάν έρθει στο γραφείο σας.

Κάθε αποθήκη μπορεί να εμπλουτίζεται με νέα excel και κάθε στιγμή μπορείτε να ανακτήσετε το πρωτογενές υλικό.

Για να εισαχθούν τα δεδομένα της αποθήκης στα δεδομένα επαφών, το Lighthouse θα εξασφαλίσει την αρτιότητα* και τη μοναδικότητα* των δεδομένων και μετά θα δημιουργήσει τις νέες επαφές, μέσα από ένα φιλικότατο προς το χρήστη περιβάλλον διαχείρισης πιθανών διπλοτύπων και διενέξεων.

(*Η αρτιότητα και η μοναδικότητα ορίζεται κάθε φορά από το χρήστη για το ποιά κριτήρια πρέπει να πληρούνται ώστε να ισχύουν).

Διαχείριση πηγών προέλευσης

Για κάθε πρόσωπο μπορείτε να αποθηκεύετε πηγή/πηγές προέλευσης, ανακαλώντας κάθε στιγμή την ιστορικότητα γνωριμίας / ενδιάμεσου προσώπου.

Tip

Μπορείτε να ορίσετε επιλεγμένες πηγές, των οποίων τα δεδομένα θα συγχρονίζονται μεταξύ των συσκευών που θα ορίσετε (πχ το κινητό σας).

Διαχείριση ομάδων προσώπων

Έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων ομάδων και εισαγωγή προσώπων σε αυτές.

Tip

Δημιουργήστε τις προσωπικές σας λίστες για την ομαδοποίηση των προσώπων (πχ Δήμαρχοι, Δημοσιογράφοι) ή ομάδες που θα αφορούν τους ανθρώπους που θα επικοινωνήσουν με τα πρόσωπα (πχ Κινητοποίηση Γραφείο, Κινητοποίηση από συνεργάτες του πολιτικού γραφείου, ...) και όταν έρθει η προεκλογική περίοδος θα έχετε ήδη μια πλήρη χαρτογράφιση των κινήσεων που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Tip

Η χρήση ομάδων, πηγών και άλλων στοιχείων του Lighthouse που δημιουργούν σύνολα ομοίων χαρακτηριστικών αποκτά εξαιρετική σημασία και λειτουργικότητα στη διαδικασία των αναζητήσεων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Σύνθετες & έξυπνες αναζητήσεις

Μέσω πολλαπλών φίλτρων και επιλογών, μπορείτε να δημιουργήσετε αναζητήσεις στα πρόσωπα ή στα αιτήματα με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια.

Tip

Ενδεικτικά φίλτρα είναι τα προσωπικά στοιχεία, η ηλικιακή ομάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας, το φύλο, εάν έχουν ή όχι συσχέτιση με άλλα πρόσωπα, εορτές κλπ

Συνοπτικά, μπορείτε να εκτελέσετε αναζητήσεις για πρόσωπα και αιτήματα πάνω σε σύνολα, υποσύνολα ή τομές συνόλων που περιέχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία επιθυμείτε.

Για κάθε αναζήτηση μπορείτε να πλοηγηθείτε στα αποτελέσματα, να εξάγετε σε excel δεδομένα που επιλέγετε καθώς και να εκτελέσετε ενέργειες επί του συνόλου αποτελέσματος που έχετε δημιουργήσει πχ. να δημιουργήσετε μια μαζική αποστολή (πχ sms), να πραγματοποιήσετε ελέγχους συσχετίσεων ή να εκκινήσετε αυτοματοποιημένες λειτουργίες που αφορούν στην ανίχνευση, οργάνωση και επιδιόρθωση των δεδομένων σας.

Αιτήματα φορέων ή προσώπων

Οργανώστε με λεπτομέρεια τα αιτήματα των φορέων ή των προσώπων που λαμβάνετε προς επίλυση.

Δημιουργήστε κατηγορίες, αποθηκεύστε τα πρόσωπα ή τους φορείς που το ζητούν και τα πρόσωπα ή τους φορείς που ενδεχομένως απευθύνεστε για την επίλυση των ζητημάτων καθώς και όποια άλλη παρατήρηση που το αφορά.

Διαχείριση ιστοσελίδων

Δε χρειάζεστε να ανοίξετε άλλο πρόγραμμα για να συνδεθείτε και να ενημερώσετε τις ιστοσελίδες σας ή τα ιστολόγιά σας. Το Lighthouse διαλειτουργεί (SSO) με το Cloudforce CMS και μπορείτε από ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης να έχετε την πλήρη διαχείριση και της διακικτυακή σας παρουσίας.

Tip

Με λίγα λόγια, σε χρήστες που έχετε επιτρέψει την πρόσβαση στο Lighthouse, μπορείτε να τους αναθέσετε συγκρεκριμένη πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Cloudforce CMS, ώστε να πραγματοποιούν την όποια εργασία εκεί έχουν, χωρίς ποτέ να τους αποκαλύψετε τα δεδομένα της πρόσβασής τους.

Μαζικές εξαγωγές

Μέσω των μαζικών εξαγωγών μπορείτε να ανακτήσετε τα τηλέφωνα ή τα email σε excel έτοιμα για χρήση από συνεργάτες σας.

Για τη μαζική εξαγωγή διευθύνσεων, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα δημιουργίας παραληπτών ανά Οικογένεια (πχ ΟΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), αντί να δημιουργηθούν πχ 4 αποστολές στο ίδιο σπίτι, μια για κάθε μέλος της οικογένειας ονομαστικά.

Μαζική αποστολή SMS

Έχετε ένα πλήρως διαχειρίσιμο σύστημα αποστολής μαζικών (ή ατομικών) αποστολών SMS με πλήρη ανάλυση και καταγραφή κατάστασης των αποστολών.

Συγχρονισμός δεδομένων επαφών

Μπορείτε να ρυθμίσετε ποιές πηγές προέλευσης θα συγχρονίζονται με συσκευές που επιθυμείτε (πχ το κινητό σας).

Με τον τρόπο αυτό, επαφές που εισάγονται στο Lighthouse από το γραφείο σας θα τις έχετε στη συσκευή που έχετε ορίσει και αντίστροφα επαφές και δεδομένα που αποθηκεύεται στο κινητό σας θα ενημερώνονται αυτόματα στα δεδομένα της επαφής στο Lighthouse.

Αυτοματοποίηση αποφυγής διπλοεγγραφών

Κάθε αλλαγή που πραγματοποιείτε στα προσωπικά δεδομένα των επαφών (ή όταν προσθέτετε μια νέα επαφή) το Lighthouse ελέγχει τη μοναδικότητά της με βάση τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Αυτόματα ενημερώνεστε για την ύπαρξη πιθανών διπλοτύπων επαφών, για τις οποίες μπορείτε εύκολα να αποφανθείτε εάν πρόκειται για μοναδική επαφή ή όχι.

Ομάδες και χρήστες

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες χρηστών και να αποδώσετε πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα σε κάθε ομάδα. Το επίπεδο πρόσβασης μπορεί να είναι από το ελάχιστο (πχ απλή προβολή συγκεκριμένων στοιχείων της επαφής μέχρι και το μέγιστο που αφορά στην επεξεργασία και εξαγωγή δεδομένων) σε συνδυασμό πάντα με τους πόρους του Lighthouse (πχ πρόσωπα, αιτήματα, αποθήκες δεδομένων, διαχείριση ιστοσελίδων κλπ)

Κάθε ενέργεια των χρηστών καταγράφεται και αποθηκεύεται. Έτσι, έχετε πλήρη και αναλυτική εικόνα των ενέργεια του κάθε χρήστη.

Οι άνω υπηρεσίες είναι ενδεικτικές και κάθε φορά προσαρμόζονται ή αναπτύσσονται νέες για την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσωπική παρουσίαση της πλατφόρμας Lighthouse.